• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

H65 - Waterproof Rectangular Handle【1-10 Pieces Per Package】

H65 - Waterproof Rectangular Handle
  • Volume Discount

H65 series is a cabinet handle.

[Features]
· Handles can be replaced based on the application of the cabinets.
· All installation holes in the product described above have the same shape and dimensions.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
H-65
H-65-Z
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipRoHSNumber with packs

10 Pieces Per Package

Available 5 Day(s) or more 610 pcs.
Available 5 Day(s) or more 6-

Loading...

  1. 1

Basic Information

Features Handle (H-36), with Clasp Special notes Waterproof square handle

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)