• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

BP11-D Door Unit (with Waterproof and Dust Proof Sealing)

BP11-D Door Unit (with Waterproof and Dust Proof Sealing)

BP11-D series is a small door for use in the operation of free-standing boards, etc.

[Features]
· AA small door for use in the operation of free-standing boards, etc.
· Installation can be performed by simply drilling a hole in the target cabinet.
· Left and right door sides are R series.
· A locking waterproof flat handle with superior functionality and design characteristics is used.
· Opening and closing angle is approximately 103 degrees.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
BP11-33D
BP11-34D
BP11-43D
BP11-44D
BP11-55D
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
5 Day(s) or more 6
5 Day(s) or more 6
Quote 6
5 Day(s) or more 6
5 Day(s) or more 6

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)