• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Soldering Iron (main body of H-130)

Soldering Iron (main body of H-130)
  • On Sale Till 30/11/2018

A 15W soldering iron with a rated voltage of AC100V and a maximum temperature of 400°C. Heater: H-115 / Bit: H-131

[Features]
· Wedged lines on three sides, fitting perfectly to fingers and helping reduce worker fatigue.
· Designed especially for long working hours such as on assembly lines, etc.
· A cap type bit that efficiently draws heat from small heaters.
· Slim ø10 mm size.

Part Number

Configured Part Number is shown.

H-130

Features

●By the three-sided cut wedge line in the main body, you will not get tired even for long working hours such as assembly line.
●A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.
●Grip diameter Φ10mm lightweight slim s

Specification

●Power(V):AC100
●Electricity Consumption(W):15
●Maximum Temperature(°C):400
●Accessory Iron Tip:H-131
●Total Length(mm):178
●SPQ(piece):5
●Iron Part Cord Length: 1.4m
Part Number
H-130
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
2 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Basic Information

Output(W) 15 Rated Voltage(V) AC100 Maximum Temperature(°C) 400 (When H-131 is installed)
Lead Free Non-Compatible Overall Length(mm) 178 (When H-131 is installed)

Please check the type/dimensions/specifications of the part H-130 in the Soldering Iron (main body of H-130) series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)