• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

For BP14-S Cable Bushing and Steel Cabinets

It is easy to insert cables into or remove them from the BP14-S type bushing.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
BP14-0S
BP14-1S
BP14-2S
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSApplicable cable outer diameter (φ)
9 Day(s) or more 614.5 to 34mm
9 Day(s) or more 626 to 51mm
9 Day(s) or more 642 to 70mm

Loading...

  1. 1

Basic Information

Material EPDM Abstract cabinet For steel cabinets

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)