• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Sensor Probe (DT-510C)

Sensor Probe (DT-510C)

Applicable model: DT-510, measurement range: -40 to 400°C, surface type standard: JIS thermocouple K-type class 2 (former 0.75 class) compliant, lead length mm: 950 (including each connector)

[Features]
· Standard: JIS thermocouple K-type (former 0.75 class) compliant.
· Accuracy: ±0.75% or 2.5°C, whichever is greater.

Part Number

Configured Part Number is shown.

DT-510C

Part Number
DT-510C
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHS
2 Day(s) or more 6

Loading...

  1. 1

Basic Information

Applicable Model DT-510 Measuring Range(°C) -50 – 500

Please check the type/dimensions/specifications of the part DT-510C in the Sensor Probe (DT-510C) series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)