• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

High Pressure Relaying Terminal Block

High Pressure Relaying Terminal Block

Use as a relay terminal block for high voltage cables

[Features]
· The mounting bar is stood vertically for easy terminal mounting.
· Energized parts are covered with a transparent cover, enabling connections to be easily seen.
· The insulation cover ensures safety, even if accidentally touched by hand.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
JT-60
JT-150
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSWidth x height x length
(mm)
Features
2 Day(s) or more 6φ 55 × 133 × 60Maximum Allowable Current: 200 A
5 Day(s) or more 6φ 55 × 140 × 66Maximum Allowable Current: 400A

Loading...

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)