• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Steel Sheet, Window Frame for Instrument: SN Type, IP55

Steel Sheet, Window Frame for Instrument: SN Type, IP55

This is a steel sheet instrument window frame.

[Features]
· Lightweight and simple mounting improves work efficiency.
· Features superior weather resistance and aesthetics, increasing the value of products to which it is equipped.
· A total of two different types, steel sheet and stainless steel, are available for use with your preferred application.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
SN-1010A
SN-1010K
SN-1015A
SN-1015K
SN-1520A
SN-1520K
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSEffective glass dimensions
(mm)
Width x height x length
(mm)
Material/surface treatment
4 Day(s) or more 685x85Width 116 x height 116Made of steel plate / wire mesh reinforced glass
2 Day(s) or more 685x85Width 116 x height 116Made of steel plate, tempered glass
4 Day(s) or more 685x135Width 116 x height 166Made of steel plate / wire mesh reinforced glass
2 Day(s) or more 685x135Width 116 x height 166Made of steel plate, tempered glass
5 Day(s) or more 6135x200Width 166 x height 232Made of steel plate / wire mesh reinforced glass
2 Day(s) or more 6135x200Width 166 x height 232Made of steel plate, tempered glass

Loading...

  1. 1

Basic Information

Color IP55

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)