• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Coaxial Fixed Attenuator

Coaxial Fixed Attenuator

[Features]
· Manufacturers can use these coaxial fixed attenuators with a variety of different connectors for purposes which include adjusting the level of high-frequency signals or measuring standard attenuation.
· Nominal impedance is 50 Ω. These coaxial fixed attenuators can be used over a broad spectrum.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
920-N732AC
920-N732AF
920-N732AK
920-N732AP
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHSFixed attenuator attenuation amount
(dB)
4 Day(s) or more 63
4 Day(s) or more 66
4 Day(s) or more 610
4 Day(s) or more 620

Loading...

  1. 1

Basic Information

Fixed attenuator connector type BNC Official Impedance 50

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)