• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Coaxial Fixed Attenuator

Coaxial Fixed Attenuator
  • Volume Discount

[Features]
· Manufacturers can use these coaxial fixed attenuators with a variety of different connectors for purposes which include adjusting the level of high-frequency signals or measuring standard attenuation.
· Nominal impedance is 50 Ω. These coaxial fixed attenuators can be used over a broad spectrum.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
920-N732AC
920-N732AF
920-N732AK
920-N732AP
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSFixed attenuator attenuation amount
(dB)
4 Day(s) or more 63
4 Day(s) or more 66
4 Day(s) or more 610
Available 4 Day(s) or more 620

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Fixed attenuator connector type BNC Official Impedance 50

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)