• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

One Touch Wire Stripper

One Touch Wire Stripper

A dedicated tool for stripping vinyl coating off of vinyl wires. Coatings can be stripped off perfectly in a single quick operation.

[Features]
- A dedicated tool for stripping vinyl coating off of vinyl wires.
- Coatings can be stripped off perfectly in a single quick operation.
- The plastic grip fits the user's hands well, preventing fatigue.
- Available in 6 different types for use with different wires.
- Can be used for wiring for applications including TV, radio, and other electronic equipment, as well as electrical work, automotive work, electric circuits, and phones.
- Only the 3000A, B, C, and D models include a stripper gauge.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Features

●Can be stripped off the insulation with a single touch without damaging the wire, it is convenient and efficient.
●With a strip gauge.
Part Number
3000A
3000B
3000C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSWire core diameter and nominal cross-sectional area
Same day 60.5/1.2/1.6/2.0 mm (single dedicated)
Same day 61.0/1.6/2.0/2.6/3.2 mm (for single wire)
Same day 60.9/1.25/2.0/3.5/5.5 mm2 (for stranded wire)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Overall Length(mm) 170

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)