• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Bolt Thermocouples with Overbraided Cable

Bolt Thermocouples with Overbraided Cable

Bolt thermocouples with 2m of glass fibre stainless steel overbraided cable, available in type K or J. Bolt sensors are generally screwed into the surface which normally increases the speed of response and sensitivity of the measurement.
Bolts have grounded junctions
M8, M10 and M12 sizes available
Each bolt has 2 m of glass fibre stainless steel overbraided cable
Suitable for use up to +250 ºC

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
872-2581
872-2587
872-2593
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSThermocouple Type Probe Length
61 Day(s) 10K13mm
61 Day(s) 10J25mm
61 Day(s) 10K13mm

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Standards Met IEC Termination Type Cable Probe Material Stainless Steel
Maximum Temperature Sensed +250°C Cable Length 2 m Overbraided Cable

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)