• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

DTI Clamp

DTI Clamp

A switchable on/off base with a unique double ball joint assembly which enables the mechanism to articulate in any direction for ease of positioning. The arm has a single lock-screw for quick locking, fine adjustment is possible.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

213-0670

Part Number
213-0670
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Aluminium Alloy Arm Type Center Lock Centering Yes

Please check the type/dimensions/specifications of the part 213-0670 in the DTI Clamp series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 213-0670 ในชุด DTI Clamp

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)