• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Lead Screw Steel

Lead Screw Steel

Trapezoidal, rolled thread forms are highly suitable for applications with high loads or requiring high accuracy. Rolled steel (C45) construction gives excellent hardness and surface finish, giving a superior coefficient of friction and increasing the life of the lead screw nut when compared to machined threads. A lead angle of less than 5° makes these lead screws self locking and reduces the torque required. Stronger and harder wearing than the equivalent square thread form lead screw trapezoidal power screws can be found in a variety of applications including lathes, milling equipment, electric linear and measuring systems.
Steel Lead screws
Precision rolled threads
0.1mm per 300mm lead accuracy
0.5mm per 300mm straightness
Right hand thread

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

862-5304

Part Number
862-5304
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
61 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shaft Length 1000mm Lead Size 5mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part 862-5304 in the Lead Screw Steel series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 862-5304 ในชุด Lead Screw Steel

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)