• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Plate Cylinder, Double Acting, Single Rod MU Series

Plate Cylinder, Double Acting, Single Rod MU Series

Plate Cylinder, Double Acting, Single Rod MU Series that allows small auto switches to be mounted in 4 directions.
[Features]
· Auto switches can be mounted easily.
· Can be mounted without brackets and in flexible ways.
· Can be mounted with a short pitch.
· Various brackets are available to accommodate a wide range of applications.

**ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

(i)Caution

  • See catalog for specification details.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

    **ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

PDF

Part Number
MDUB25-5DMZ
MDUB25-5DMZ-A93VS
MDUB25-5DMZ-M9BSBPC
MDUB25-5DMZ-M9BV
MDUB25-5DMZ-M9BVL
MDUB25-5DMZ-M9BVLS
MDUB25-5DMZ-M9BVM
MDUB25-5DMZ-M9BVS
MDUB25-5DMZ-M9NVS
MDUB25-5DZ
MDUB25-5DZ-A93VLS
MDUB25-5DZ-A93VS
MDUB25-5DZ-M9BV
MDUB25-5DZ-M9BVL
MDUB25-5DZ-M9BVLS
MDUB25-5DZ-M9BVM
MDUB25-5DZ-M9BVS
MDUB25-5DZ-M9BVSDPCS
MDUB25-5DZ-M9NV
MDUB25-5DZ-M9NVL
MDUB25-7DZ
MDUB25-7DZ-A93VLS
MDUB25-7DZ-M9BVL
MDUB25-7DZ-M9BVM
MDUB25-8DZ
MDUB25-8DZ-M9BVS
MDUB25-8DZ-M9NV
MDUB25-8DZ-M9NVS
MDUB25-10DMZ
MDUB25-10DMZ-A93
MDUB25-10DMZ-A93L
MDUB25-10DMZ-A93LS
MDUB25-10DMZ-A93V
MDUB25-10DMZ-A93VL
MDUB25-10DMZ-A93VS
MDUB25-10DMZ-M9B
MDUB25-10DMZ-M9BAL
MDUB25-10DMZ-M9BL
MDUB25-10DMZ-M9BS
MDUB25-10DMZ-M9BV
MDUB25-10DMZ-M9BVL
MDUB25-10DMZ-M9BVS
MDUB25-10DMZ-M9BVZ
MDUB25-10DMZ-M9BW
MDUB25-10DMZ-M9BWL
MDUB25-10DMZ-M9BWV
MDUB25-10DMZ-M9BWVL
MDUB25-10DMZ-M9BWVLS
MDUB25-10DMZ-M9BWVS
MDUB25-10DMZ-M9BWVZ
MDUB25-10DMZ-M9BWVZS
MDUB25-10DMZ-M9BWZ
MDUB25-10DMZ-M9BZ
MDUB25-10DMZ-M9N
MDUB25-10DMZ-M9NL
MDUB25-10DMZ-M9NV
MDUB25-10DMZ-M9NVL
MDUB25-10DMZ-M9NW
MDUB25-10DMZ-M9NWLS
MDUB25-10DMZ-M9NWM
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCylinder (Tube) Inner Diameter
(Ø)
Stroke
(mm)
Specifications Port thread type Auto Switches Lead Wire The number of the switches Type of Mount Support Rod Tip Shape Custom-made Specifications
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewWithout switch--Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewA93V0.51Basic typeMale rod endNone
Quote 255Built-in magnetM ScrewM9B0.5 (M8 4-pin plug connector)2Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewM9BV0.52Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewM9BV32Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewM9BV31Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewM9BV12Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewM9BV0.51Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewM9NV0.51Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewWithout switch--Basic typeFemale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewA93V31Basic typeFemale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewA93V0.51Basic typeFemale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewM9BV0.52Basic typeFemale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewM9BV32Basic typeFemale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewM9BV31Basic typeFemale rod endNone
Quote 255Built-in magnetM ScrewM9BV12Basic typeFemale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewM9BV0.51Basic typeFemale rod endNone
Quote 255Built-in magnetM ScrewM9BV0.5 (M12 4-pin A-cord [normal-key] plug connector)1Basic typeFemale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewM9NV0.52Basic typeFemale rod endNone
46 Day(s) 255Built-in magnetM ScrewM9NV32Basic typeFemale rod endNone
46 Day(s) 257Built-in magnetM ScrewWithout switch--Basic typeFemale rod endNone
46 Day(s) 257Built-in magnetM ScrewA93V31Basic typeFemale rod endNone
Quote 257Built-in magnetM ScrewM9BV32Basic typeFemale rod endNone
46 Day(s) 257Built-in magnetM ScrewM9BV12Basic typeFemale rod endNone
Quote 258Built-in magnetM ScrewWithout switch--Basic typeFemale rod endNone
61 Day(s) 258Built-in magnetM ScrewM9BV0.51Basic typeFemale rod endNone
46 Day(s) 258Built-in magnetM ScrewM9NV0.52Basic typeFemale rod endNone
61 Day(s) 258Built-in magnetM ScrewM9NV0.51Basic typeFemale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewWithout switch--Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewA930.52Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewA9332Basic typeMale rod endNone
Quote 2510Built-in magnetM ScrewA9331Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewA93V0.52Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewA93V32Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewA93V0.51Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9B0.52Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9BA32Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9B32Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9B0.51Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9BV0.52Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9BV32Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9BV0.51Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9BV52Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9BW0.52Basic typeMale rod endNone
Quote 2510Built-in magnetM ScrewM9BW32Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9BWV0.52Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9BWV32Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9BWV31Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9BWV0.51Basic typeMale rod endNone
Quote 2510Built-in magnetM ScrewM9BWV52Basic typeMale rod endNone
Quote 2510Built-in magnetM ScrewM9BWV51Basic typeMale rod endNone
Quote 2510Built-in magnetM ScrewM9BW52Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9B52Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9N0.52Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9N32Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9NV0.52Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9NV32Basic typeMale rod endNone
Quote 2510Built-in magnetM ScrewM9NW0.52Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9NW31Basic typeMale rod endNone
46 Day(s) 2510Built-in magnetM ScrewM9NW12Basic typeMale rod endNone

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Cylinder Operation Method Double Acting Rod Operation Method Single Rods Main Body Shape Plate Cylinder
Additional Function Standard Environment, Applications Standard Cushion Rubber cushion
Operating Pressure(MPa) 0.05 to 0.7

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)