• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve VDW Series

Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve VDW Series

Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve VDW Series for air, medium vacuum and water.
[Features]
· Body material: Al / resin (PPS) / brass / SUS.
· Power consumption: 2.5 W (VDW1) / 3 W (VDW2).
· Protective structure: IP65.
· Available with one-touch fittings (resin body).

**ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

(i)Caution

  • See catalog for specification details.
  • **ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

PDF

Part Number
VDW10AA
VDW10AAC
VDW10AAG
VDW10AAL
VDW10AAZ
VDW10AB
VDW10ABZ
VDW10AC
VDW10AD
VDW10ADL
VDW10AE
VDW10AEL
VDW10AZ1B
VDW10AZ1BG
VDW10AZ1D
VDW10AZ1DC
VDW10AZ1DL
VDW10BA
VDW10BAC
VDW10BAG
VDW10BAL
VDW10BAZ
VDW10BB
VDW10BBG
VDW10BD
VDW10BDZ
VDW10BE
VDW10BEG
VDW10BZ1A
VDW10BZ1B
VDW10BZ1BG
VDW10BZ1D
VDW10BZ1DC
VDW10BZ1DZ
VDW10CA
VDW10CB
VDW10CZ1D
VDW10DA
VDW10DB
VDW10DD
VDW10DE
VDW10DZ1D
VDW10EA
VDW10EB
VDW10EC
VDW10ED
VDW10EE
VDW10EZ1A
VDW10EZ1B
VDW10EZ1D
VDW10FA
VDW10FB
VDW10FD
VDW10FE
VDW10FZ1D
VDW12AA
VDW12AAC
VDW12AAG
VDW12AAL
VDW12AAP
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งApplicable Fluid Connection Type Plumbing Thread Nominal Tube Dia. Orifice Dia.
(Ø)
Operating Temperature Range
(°C)
Number of Solenoids Application IP Acquired Standards Voltage Sealing materials Option Body material Bracket Detailed type
Same day AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM6-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRResistant to low concentration ozone, deionized waterPPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRResistant to low concentration ozone, deionized water, oil-freePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBROil-freePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE100 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
Quote AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE100 V ACNBROil-freePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE110 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE200 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE200 V ACNBRResistant to low concentration ozone, deionized water, oil-freePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE230 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE230 V DCNBRResistant to low concentration ozone, deionized water, oil-freePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE220 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
Quote AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE220 V ACNBRResistant to low concentration ozone, deionized waterPPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE12 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM6-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE12 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE12 V DCNBRResistant to low concentration ozone, deionized water, oil-freePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
Quote AirMM6-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRResistant to low concentration ozone, deionized waterPPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRResistant to low concentration ozone, deionized water, oil-freePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBROil-freePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE100 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE100 V ACNBRResistant to low concentration ozone, deionized waterPPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE200 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
Quote AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE200 V ACNBROil-freePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE230 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
Quote AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE230 V DCNBRResistant to low concentration ozone, deionized waterPPS resinNoneSize 1
Quote AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE48 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE220 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
Quote AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE220 V ACNBRResistant to low concentration ozone, deionized waterPPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE12 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM6-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE12 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirMM5-1.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE12 V DCNBROil-freePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-ø3.21-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-ø3.21-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE100 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-ø3.21-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE12 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-ø3.21.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-ø3.21.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE100 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-ø3.21.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE200 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-ø3.21.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE230 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-ø3.21.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE12 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-Ø41-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-Ø41-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE100 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-Ø41-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE110 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-Ø41-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE200 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-Ø41-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE230 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
Quote AirTube Connection-Ø41-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE48 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-Ø41-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE220 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-Ø41-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE12 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-Ø41.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-Ø41.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE100 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-Ø41.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE200 V ACNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-Ø41.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE230 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) AirTube Connection-Ø41.6-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE12 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) WaterMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) WaterMM6-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRNonePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) WaterMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRResistant to low concentration ozone, deionized waterPPS resinNoneSize 1
46 Day(s) WaterMM5-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRResistant to low concentration ozone, deionized water, oil-freePPS resinNoneSize 1
46 Day(s) WaterMM6-1-10~50Single SolenoidSingle ItemIP65CE24 V DCNBRResistant to low concentration ozone, deionized water, oil-freePPS resinNoneSize 1

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Electromagnetic Type Operating Environment Standard Switching Type Normally Closed
Driving Type Linear Motion Type

Additional Products in this Category

Tech Support