• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Large Flow Air Filter AF800/900 Series

Large Flow Air Filter AF800/900 Series

SMC Large Flow Air Filter AF800/900 Series.
[Features]
· Filtration: 5 μm, Semi-standard: 2/10/20/40/70/100 μm

**ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

(i)Caution

  • **ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

PDF

Part Number
AF800-12
AF800-12-1-2
AF800-12-1-2-J1
AF800-12-1-10
AF800-12-1-10-R
AF800-12-1-20
AF800-12-1-20-J1
AF800-12-1-20-R
AF800-12-1-40
AF800-12-1-40-J1
AF800-12-1-40-R
AF800-12-1-70
AF800-12-1-100
AF800-12-1-100-D-R
AF800-12-1-100-R
AF800-12-2
AF800-12-2-D
AF800-12-2-J1
AF800-12-2-R
AF800-12-6
AF800-12-6-D
AF800-12-6-J1
AF800-12-6-R
AF800-12-7
AF800-12-7-D
AF800-12-7-D-R
AF800-12-7-J1
AF800-12-7-R
AF800-12-8
AF800-12-8-D
AF800-12-8-D-R
AF800-12-8-J1
AF800-12-8-R
AF800-12-9
AF800-12-9-R
AF800-12-12-2
AF800-12-12-2-R
AF800-12-12-10
AF800-12-12-40
AF800-12-12-40-R
AF800-12-12-70
AF800-12-12-100
AF800-12-16-10
AF800-12-17-2
AF800-12-17-10
AF800-12-17-10-R
AF800-12-17-20
AF800-12-17-40
AF800-12-17-40-D-R
AF800-12-17-40-R
AF800-12-17-70
AF800-12-17-100
AF800-12-18-2
AF800-12-18-2-D-R
AF800-12-18-2-R
AF800-12-18-10
AF800-12-18-10-D-R
AF800-12-18-20
AF800-12-18-40
AF800-12-18-40-R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งFiltration Level Connection Type Plumbing Thread Nominal Drain Cock Bowl Material Flow Direction Size of Body Drain Outlet Port size (diameter) Element materials
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 2㎛ (Data Cleansing For MDM 2.0)[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 2㎛ (Data Cleansing For MDM 2.0)[Rc (R)] Rc1 1/4No[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain guideRc 1/4Bronze
46 Day(s) 10μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 10μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Left)] Right→Left8With drain cock-Bronze
46 Day(s) _[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) _[Rc (R)] Rc1 1/4No[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain guideRc 1/4Bronze
46 Day(s) _[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Left)] Right→Left8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 40μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 40μm[Rc (R)] Rc1 1/4No[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain guideRc 1/4Bronze
46 Day(s) 40μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Left)] Right→Left8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 70μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) _1[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
Quote _1[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Left)] Right→Left8With barb fitting-Bronze
46 Day(s) _1[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Left)] Right→Left8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With barb fitting-Bronze
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4No[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With drain guideRc 1/4Bronze
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Left)] Right→Left8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Polycarbonate case with case guard[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Polycarbonate case with case guard[(Right)] From Left to Right8With barb fitting-Bronze
Quote 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4No[Plastic] Polycarbonate case with case guard[(Right)] From Left to Right8With drain guideRc 1/4Bronze
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Polycarbonate case with case guard[(Left)] Right→Left8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Stainless steel
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With barb fitting-Stainless steel
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Left)] Right→Left8With barb fitting-Stainless steel
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4No[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain guideRc 1/4Stainless steel
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Left)] Right→Left8With drain cock-Stainless steel
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With barb fitting-Bronze
Quote 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Left)] Right→Left8With barb fitting-Bronze
Quote 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4No[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With drain guideRc 1/4Bronze
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Left)] Right→Left8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4No[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8Without drain cock-Bronze
46 Day(s) 5μm[Rc (R)] Rc1 1/4No[Plastic] Nylon Case[(Left)] Right→Left8Without drain cock-Bronze
46 Day(s) 2㎛ (Data Cleansing For MDM 2.0)[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 2㎛ (Data Cleansing For MDM 2.0)[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Left)] Right→Left8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 10μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 40μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 40μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Left)] Right→Left8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 70μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) _1[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 10μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Polycarbonate case with case guard[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 2㎛ (Data Cleansing For MDM 2.0)[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Stainless steel
46 Day(s) 10μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Stainless steel
46 Day(s) 10μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Left)] Right→Left8With drain cock-Stainless steel
46 Day(s) _[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Stainless steel
46 Day(s) 40μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Stainless steel
46 Day(s) 40μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Left)] Right→Left8With barb fitting-Stainless steel
46 Day(s) 40μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Left)] Right→Left8With drain cock-Stainless steel
46 Day(s) 70μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Stainless steel
46 Day(s) _1[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Plastic] Nylon Case[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Stainless steel
Quote 2㎛ (Data Cleansing For MDM 2.0)[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
Quote 2㎛ (Data Cleansing For MDM 2.0)[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Left)] Right→Left8With barb fitting-Bronze
46 Day(s) 2㎛ (Data Cleansing For MDM 2.0)[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Left)] Right→Left8With drain cock-Bronze
Quote 10μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
Quote 10μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Left)] Right→Left8With barb fitting-Bronze
Quote _[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
46 Day(s) 40μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Right)] From Left to Right8With drain cock-Bronze
Quote 40μm[Rc (R)] Rc1 1/4[Manual Type] Manual[Metal with Level Gauge] Metal Case with Level Gauge[(Left)] Right→Left8With drain cock-Bronze

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Standard Compressed Air Quality General Dry Air Operating Environment Standard
Bowl Guard Presence

Additional Products in this Category

Tech Support