• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Digital Indicator for Current Converter CSD-814B

Digital Indicator for Current Converter CSD-814B

[Features]
● Large vacuum fluorescent display with 22‑mm character height ensures measurements are clearly displayed
 ● 11‑dot bar meter allows you to determine the ratio of current values to set values at a glance
 ● Built-in 4-level comparator can be increased to 8 levels by using separately available products
 Set value change function ensures measurement is not stopped even while comparison set values are being changed
 ● Wide selection of separately available products
 

Part Number

Configured Part Number is shown.

CSD-814B

Part Number
CSD-814B
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
47 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSD-814B in the Digital Indicator for Current Converter CSD-814B series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)