• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Transmitter CSA-503C

Transmitter CSA-503C

[Features]
● Built-in remote sensing circuit
 ● CALIB as standard feature (0.3 mV/V)
 ● CHECK as standard feature (arbitrary variable)
 

Part Number

Configured Part Number is shown.

CSA-503C

Part Number
CSA-503C
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
46 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Basic Information

Bridge power supply 10 V DC ±0.3 V, within 120 mA (changeable to 2.5 V DC, 5 V DC) (with remote sensing function) Input range 0.3 mV/V to 3 mV/V Specification temperature humidity range -10°C to 50°C, 80% RH or less (non-condensing)
Power Supply Voltage 100 V AC (permissible variable range: 90 V AC to 100 V AC) 50/60 Hz

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSA-503C in the Transmitter CSA-503C series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)