• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Digital Conversion Module CSD-892

Digital Conversion Module CSD-892

[Features]
● Supports high-speed, high-resolution applications
 ● Fits in the palm of your hand for easy installation
 ● Various interfaces equipped as standard
 ● USB interface equipped as standard

Part Number

Configured Part Number is shown.

CSD-892-73

Part Number
CSD-892-73
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
6 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Basic Information

Bridge power supply 5 V ±0.25 V DC, within 60 mA, with sensing Input range -3.1 mV/V to 3.1 mV/V Specification temperature humidity range -10°C to 50°C, 85% RH or less (non-condensing)
Power Supply Voltage 24 V DC (permissible variable range: 20.4 V DC to 27.6 V DC) External dimensions (W × H × D) 72 mm × 96 mm × 67.4 mm A D sampling 500 times/s (changeable to 250 times/s, 100 times/s, 50 times/s)

Please check the type/dimensions/specifications of the part CSD-892-73 in the Digital Conversion Module CSD-892 series.

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)