• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Spring Washer【100-500 Pieces Per Package】

Spring Washer

[36-320] Size: W1/4
[36-321] Size: W5/16
[36-322] Size: W3/8
[36-323] Size: W1/2
[36-324] Size: W5/8
[36-325] Size: W3/4
[36-326] Size: M20
[36-601] Size: M6
[36-602] Size: M8
[36-603] Size: M10
[36-604] Size: M12
[36-605] Size: M16
[36-606] Size: M20
[36-607] Size: M14
[36-608] Size: M3
[36-609] Size: M4
[36-610] Size: M5

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
36-320
36-321
36-322
36-323
36-324
36-325
36-326
36-601
36-602
36-603
36-604
36-605
36-606
36-607
36-608
36-609
36-610
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread (M) Nominal of Thread (inch)

500 Pieces Per Package

8 Day(s) or more -1/4

500 Pieces Per Package

8 Day(s) or more -5/16

500 Pieces Per Package

8 Day(s) or more -3/8

200 Pieces Per Package

8 Day(s) or more -1/2

100 Pieces Per Package

8 Day(s) or more -5/8

100 Pieces Per Package

8 Day(s) or more -3/4

100 Pieces Per Package

8 Day(s) or more -3/16

500 Pieces Per Package

8 Day(s) or more M6-

500 Pieces Per Package

8 Day(s) or more M8-

500 Pieces Per Package

4 Day(s) or more M10-

200 Pieces Per Package

4 Day(s) or more M12-

100 Pieces Per Package

8 Day(s) or more M16-

100 Pieces Per Package

4 Day(s) M20-

100 Pieces Per Package

8 Day(s) or more M14-

100 Pieces Per Package

8 Day(s) M3-

100 Pieces Per Package

8 Day(s) or more M4-

100 Pieces Per Package

8 Day(s) or more M5-

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type (Application) Spring Washer Type Spring Washer Material Steel
Surface Treatment Bright Chrome Plating Surface Treatment (Detailed) Bright Chrome Plating Type Spring Washers Standard

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)