• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Stainless Steel 316 Screw (Cross-Recessed Head) UM

Stainless Steel 316 Screw (Cross-Recessed Head) UM

[Nominal thread (M)] 3(0.5) / 4(0.7) / 5(0.8)
[Pan-Head Screw]
[Material] Stainless steel SUS316L
[Surface treatment] Base material

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
UM-0306-R
UM-0306-SR
UM-0308-R
UM-0308-SR
UM-0310-R
UM-0310-SR
UM-0312-R
UM-0312-SR
UM-0315-R
UM-0315-SR
UM-0316-R
UM-0316-SR
UM-0320-R
UM-0320-SR
UM-0325-R
UM-0325-SR
UM-0406-R
UM-0406-SR
UM-0408-R
UM-0408-SR
UM-0410-R
UM-0410-SR
UM-0412-R
UM-0412-SR
UM-0415-R
UM-0415-SR
UM-0416-R
UM-0416-SR
UM-0420-R
UM-0420-SR
UM-0425-R
UM-0425-SR
UM-0430-R
UM-0430-SR
UM-0435-R
UM-0435-SR
UM-0508-R
UM-0508-SR
UM-0510-R
UM-0510-SR
UM-0512-R
UM-0512-SR
UM-0515-R
UM-0515-SR
UM-0516-R
UM-0516-SR
UM-0520-R
UM-0520-SR
UM-0525-R
UM-0525-SR
UM-0530-R
UM-0530-SR
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNominal of Thread (M) Length L
(mm)
9 Day(s) or more 103-
9 Day(s) or more 103-
9 Day(s) or more 103-
9 Day(s) or more 103-
9 Day(s) or more 103-
9 Day(s) or more 103-
9 Day(s) or more 10312
9 Day(s) or more 10312
9 Day(s) or more 103-
9 Day(s) or more 103-
9 Day(s) or more 10316
9 Day(s) or more 10316
9 Day(s) or more 103-
9 Day(s) or more 103-
9 Day(s) or more 10325
9 Day(s) or more 10325
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10-12
9 Day(s) or more 10-12
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10-16
7 Day(s) or more 10-16
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10-25
9 Day(s) or more 10-25
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10-35
9 Day(s) or more 10-35
9 Day(s) or more 10--
7 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10-12
9 Day(s) or more 10-12
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10-16
9 Day(s) or more 10-16
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10-25
9 Day(s) or more 10-25
9 Day(s) or more 10--
9 Day(s) or more 10--

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Detailed Shape Pan Mounting Hole Shape Phillips Basic Shape Standard (Round)
Material Stainless Steel Surface Treatment No Thread Type Metric coarse
Tip Shape Flat End Additional Shape Washer Included Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)
Application Standard Strength Class (Stainless Steel) A4-80 Screw Type Complete thread

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)