• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hanging Hook U PH-C

Hanging Hook U PH-C

A U-shaped hook for hanging tools that have cords.
[Features]
· Can be easily mounted to pipe racks and its position and mounting position fixed.
· The hook is made of stainless steel and so does not easily rust, even in places where water is ever present.
[Applications]
· Ideal for hanging and managing items such as cleaning tools on racks built using a pipe rack system.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

PH-C

 
Part Number
PH-C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
3 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Accessory Accessory Type Hook/Hanger Accessory Material ABS / SUS304
Accessory Color Gray

Please check the type/dimensions/specifications of the part PH-C in the Hanging Hook U PH-C series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PH-C ในชุด Hanging Hook U PH-C

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)