• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Plastic Conveyor Stopper EWS-PN

Plastic Conveyor Stopper EWS-PN

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customer needs and have been carefully selected from the offerings of Asian manufacturers showing remarkable growth. Select the most appropriate item for the application. TMEH is a leading manufacturer of mechanical parts in Malaysia. After its establishment in 2002, the company has extended its share globally from Southeast Asia.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EWS-PN

 
Part Number
EWS-PN
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
6 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Parts for plastic conveyors Compatible Plastic Containers GPR2528A

Please check the type/dimensions/specifications of the part EWS-PN in the Plastic Conveyor Stopper EWS-PN series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EWS-PN ในชุด Plastic Conveyor Stopper EWS-PN

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)