• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Brass Knurled Knob (Slotted / Stepped / Narrow Body / Built-In Washer) / NB-F-N

Brass Knurled Knob (Slotted / Stepped / Narrow Body / Built-In Washer) / NB-F-N
  • Volume Discount

Knurled knob
[Material] Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
[Processing] Nickel plating (Ni)
Nylon washer
[Material] Nylon 66
[Translucent heat deformation temperature] 1.82 MPa, 75°C
[UL standard] UL94V-2 (material)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
NB-310BF-N
NB-310CF-N
NB-310DF-N
NB-310EF-N
NB-310FF-N
NB-310IF-N
NB-310KF-N
NB-310LF-N
NB-310MF-N
NB-310NF-N
NB-312BF-N
NB-312CF-N
NB-312DF-N
NB-312EF-N
NB-312FF-N
NB-312IF-N
NB-312KF-N
NB-312LF-N
NB-312MF-N
NB-312NF-N
NB-315BF-N
NB-315CF-N
NB-315DF-N
NB-315EF-N
NB-315FF-N
NB-315IF-N
NB-315KF-N
NB-315LF-N
NB-315MF-N
NB-315NF-N
NB-318BF-N
NB-318CF-N
NB-318DF-N
NB-318EF-N
NB-318FF-N
NB-318IF-N
NB-318KF-N
NB-318LF-N
NB-318MF-N
NB-318NF-N
NB-320BF-N
NB-320CF-N
NB-320DF-N
NB-320EF-N
NB-320FF-N
NB-320IF-N
NB-320KF-N
NB-320LF-N
NB-320MF-N
NB-320NF-N
NB-325BF-N
NB-325CF-N
NB-325DF-N
NB-325EF-N
NB-325FF-N
NB-325IF-N
NB-325KF-N
NB-325LF-N
NB-325MF-N
NB-325NF-N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNominal of Thread (M) Length L
(mm)
Pitch
(mm)
Knob outer diameter D
(ø)
Knob thickness H
(mm)
Material details
11 Day(s) or more 103100.566Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
9 Day(s) or more 103100.568Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103100.5610Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103100.5612Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103100.5615Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103100.586Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103100.588Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103100.5810Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103100.5812Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103100.5815Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103120.566Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103120.568Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103120.5610Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103120.5612Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103120.5615Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103120.586Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103120.588Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103120.5810Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103120.5812Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103120.5815Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103150.566Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103150.568Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103150.5610Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103150.5612Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103150.5615Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103150.586Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103150.588Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103150.5810Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103150.5812Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103150.5815Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103180.566Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103180.568Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103180.5610Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103180.5612Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103180.5615Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103180.586Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103180.588Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103180.5810Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103180.5812Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103180.5815Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103200.566Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103200.568Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103200.5610Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103200.5612Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103200.5615Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103200.586Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103200.588Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103200.5810Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103200.5812Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103200.5815Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103250.566Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103250.568Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103250.5610Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103250.5612Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103250.5615Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103250.586Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103250.588Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103250.5810Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103250.5812Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm
11 Day(s) or more 103250.5815Free-cutting brass (C3604BD), cadmium content less than 75 ppm

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Detailed Shape Knurling Mounting Hole Shape Negative Basic Shape Standard (Round)
Material Brass Surface Treatment Chromate Plating Thread Type Metric Coarse
Tip Shape Flat End Additional Shape Standard Sales Unit Box, Pkg.
Application Standard

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)