• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Mesh Panel Black

Mesh Panel Black

● Combine with expandable pole and metal fittings to use as storage space in a kitchen or a living room.
● Multifunctions allow use for diverse applications, suiting the place and purpose of use as well as the limits of your imagination.

Part Number

Configured Part Number is shown.

Part Number
EMP023
EMP026
EMP029
EMP032
EMP034
EMP036
EMP040
EMP111
Part NumberVolume DiscountDays to ShipSize JAN Code
5 Day(s) or more 450㎜×900㎜4903757800199
5 Day(s) or more 450㎜×450㎜4903757800168
5 Day(s) or more 300㎜×300㎜4903757800014
5 Day(s) or more 300㎜×450㎜4903757800045
Quote 300㎜×600㎜4903757800076
5 Day(s) or more 300㎜×900㎜4903757800106
5 Day(s) or more 600㎜×900㎜4903757800311
6 Day(s) or more 450㎜×600㎜4903757802407

Loading...

  1. 1

Basic Information

Wall/Window hardware/Shelf type Mesh Panel Material Steel (Epoxy Powder-Coated) Color Black

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)