• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Food For Hose (Heat-resistant ) EA124DJ-122

Food For Hose (Heat-resistant ) EA124DJ-122

【Product Specifications】
・Material …Polylefins
・Usage Temperature Range …-20~80℃
・Applicable Fluid …Water ・EAch Seed Food ・Chemistry Chemicals
・It does not contain environmental hormone substances such as phthalate and nonylphenol.
・Can use fat and oil foods with non-vinyl chloride
・chemical resistance
・Estimated working pressure is 20 ℃
・Id.Xod. …12×18mm
・Full length …20m
・Usage Pressure …1.0Mpa
・Heat-resistant

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA124DJ-122

Part Number
EA124DJ-122
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
10 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA124DJ-122 in the Food For Hose (Heat-resistant ) EA124DJ-122 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA124DJ-122 ในชุด Food For Hose (Heat-resistant ) EA124DJ-122

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)