• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hex agon Headed Bolt (Hot-Dip Galvanizing) EA949LD-2415

Hex agon Headed Bolt (Hot-Dip Galvanizing) EA949LD-2415

【Product Specifications】
・Material …Iron (Molten Zinc Plating )
・Coarse Pitch Thread
・size …M24×150
・Qty. Per Unit …1 Pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949LD-2415

Part Number
EA949LD-2415
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949LD-2415 in the Hex agon Headed Bolt (Hot-Dip Galvanizing) EA949LD-2415 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949LD-2415 ในชุด Hex agon Headed Bolt (Hot-Dip Galvanizing) EA949LD-2415

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)