• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Iso/14.9]Hex agon Socket Head Bolt(Carbide Strength・High Tension) EA949DN-4130

[Iso/14.9]Hex agon Socket Head Bolt(Carbide Strength・High Tension) EA949DN-4130

【Product Specifications】
・Material …Iron (KNDS4)
・Coarse Pitch Thread
・size …M16×130
・Description …Half Screw
・Qty. Per Unit …1 Pcs
・Carbide Strength ・High Tension
・Made In Japan

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949DN-4130

Part Number
EA949DN-4130
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949DN-4130 in the [Iso/14.9]Hex agon Socket Head Bolt(Carbide Strength・High Tension) EA949DN-4130 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949DN-4130 ในชุด [Iso/14.9]Hex agon Socket Head Bolt(Carbide Strength・High Tension) EA949DN-4130

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)