• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber Tie EA475WN-42

Rubber Tie EA475WN-42

【Product Specifications】
・Material …Rubber , Carbon Steel Wire
・It can be used for various purposes such as bundling cords and hanging them.
・Repeat Usable
・Full length …152mm
・Color …Black
・Qty. Per Unit …2 Pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA475WN-42

Part Number
EA475WN-42
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA475WN-42 in the Rubber Tie EA475WN-42 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475WN-42 ในชุด Rubber Tie EA475WN-42

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)