• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Binding Band EA475PC-1A

Binding Band EA475PC-1A

【Product Specifications】
・size …199×145×34mm
・Design is based on ergonomics, with short gripping stroke to allow women to use the tool with ease.
・Useable EA475AS-80 to -370,AT-80 to -370.
・Cable Tie The width …2.3 to 5.7mm
・Usable Band Thickness …1.3mm or less

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA475PC-1A

Part Number
EA475PC-1A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA475PC-1A in the Binding Band EA475PC-1A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA475PC-1A ในชุด Binding Band EA475PC-1A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)