• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Shower Hose EA468BX-94

Shower Hose EA468BX-94

【Product Specifications】
・Thread Dia …W24,20teeth
・Hose Length …1.6m
・Color …White
・Type …THY478ELL#NW1
・Made In TOTO

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468BX-94

Part Number
EA468BX-94
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468BX-94 in the Shower Hose EA468BX-94 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468BX-94 ในชุด Shower Hose EA468BX-94

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)