• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Universal Faucet EA468BE-8A

Universal Faucet EA468BE-8A

【Product Specifications】
・Material …Bronze
・Installation Dim. (Dxh )…250 x 173mm
・Two-start thread Spindle Fixed Valve (Public Place Cold District Sharing )
・90°Opening and shutting The lever system
・Thread Dia …PJ1/2"
・Pipe Length (mm) …170

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA468BE-8A

Part Number
EA468BE-8A
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA468BE-8A in the Universal Faucet EA468BE-8A series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA468BE-8A ในชุด Universal Faucet EA468BE-8A

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)