• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Vacuum Pad (Soft Bellows ) EA425PJ-715

Vacuum Pad (Soft Bellows ) EA425PJ-715

【Product Specifications】
・Material …Silicon
・size …Dia 15×17.5(H)mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425PJ-715

Part Number
EA425PJ-715
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425PJ-715 in the Vacuum Pad (Soft Bellows ) EA425PJ-715 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425PJ-715 ในชุด Vacuum Pad (Soft Bellows ) EA425PJ-715

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)