• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Vacuum Pad (Spring Type Holder/Soft Bellows ) EA425PJ-20

Vacuum Pad (Spring Type Holder/Soft Bellows ) EA425PJ-20

【Product Specifications】
・Applicable Fluid …Air
・Holder The shape …Spring Type Outlet Opening The top
・Pad Material …Nitrile
・Mounting Screw …M14×1
・Suitable Tube …Dia 6mm
・Step Ball ,Veneered board ,Steel Plate Work
・Pad Screw …M6
・Pad Dia. …20mm
・Full length …74.2mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA425PJ-20

Part Number
EA425PJ-20
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA425PJ-20 in the Vacuum Pad (Spring Type Holder/Soft Bellows ) EA425PJ-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA425PJ-20 ในชุด Vacuum Pad (Spring Type Holder/Soft Bellows ) EA425PJ-20

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)