• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Iron Flat Washer / FFW-0000-00B【1-50 Pieces Per Package】

Iron Flat Washer / FFW-0000-00B

[Inner diameter] φ3.2/φ4.2/φ5.2/φ6.2/φ8.2/φ10.2/φ12.2/φ16.2
[Material] Thickness (t) 1.0 mm or Less: Steel Sheet (SPCC)
Thickness (t) 1.5 mm or more: Carbon steel (S45C)
[Processing] Micro Black (Black Coating)

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
FFW-0306-03B
FFW-0306-05B
FFW-0306-08B
FFW-0306-10B
FFW-0306-15B
FFW-0306-20B
FFW-0306-25B
FFW-0306-30B
FFW-0306-35B
FFW-0306-40B
FFW-0306-45B
FFW-0306-50B
FFW-0307-03B
FFW-0307-05B
FFW-0307-08B
FFW-0307-10B
FFW-0307-15B
FFW-0307-20B
FFW-0307-25B
FFW-0307-30B
FFW-0307-35B
FFW-0307-40B
FFW-0307-45B
FFW-0307-50B
FFW-0308-03B
FFW-0308-05B
FFW-0308-08B
FFW-0308-10B
FFW-0308-15B
FFW-0308-20B
FFW-0308-25B
FFW-0308-30B
FFW-0308-35B
FFW-0308-40B
FFW-0308-45B
FFW-0308-50B
FFW-0309-03B
FFW-0309-05B
FFW-0309-08B
FFW-0309-10B
FFW-0309-15B
FFW-0309-20B
FFW-0309-25B
FFW-0309-30B
FFW-0309-35B
FFW-0309-40B
FFW-0309-45B
FFW-0309-50B
FFW-0310-03B
FFW-0310-05B
FFW-0310-08B
FFW-0310-10B
FFW-0310-15B
FFW-0310-20B
FFW-0310-25B
FFW-0310-30B
FFW-0310-35B
FFW-0310-40B
FFW-0310-45B
FFW-0310-50B
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSInner Dia. d
(mm)
Nominal of Thread (M) Thickness t
(mm)
Material Steel Outer Dia. D
(mm)
Coating Details
11 Day(s) or more 103.230.3SPCC6Micro Black (Black Coating)
9 Day(s) or more 103.230.5SPCC6Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.230.8SPCC6Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.231SPCC6Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.231.5S45C6Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.232S45C6Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.232.5S45C6Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.233S45C6Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.233.5S45C6Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.234S45C6Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.234.5S45C6Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.235S45C6Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.230.3SPCC7Micro Black (Black Coating)
9 Day(s) or more 103.230.5SPCC7Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.230.8SPCC7Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.231SPCC7Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.231.5S45C7Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.232S45C7Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.232.5S45C7Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.233S45C7Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.233.5S45C7Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.234S45C7Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.234.5S45C7Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.235S45C7Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.230.3SPCC8Micro Black (Black Coating)
9 Day(s) or more 103.230.5SPCC8Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.230.8SPCC8Micro Black (Black Coating)
9 Day(s) or more 103.231SPCC8Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.231.5S45C8Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.232S45C8Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.232.5S45C8Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.233S45C8Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.233.5S45C8Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.234S45C8Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.234.5S45C8Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.235S45C8Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.230.3SPCC9Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.230.5SPCC9Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.230.8SPCC9Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.231SPCC9Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.231.5S45C9Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.232S45C9Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.232.5S45C9Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.233S45C9Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.233.5S45C9Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.234S45C9Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.234.5S45C9Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.235S45C9Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.230.3SPCC10Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.230.5SPCC10Micro Black (Black Coating)
9 Day(s) or more 103.230.8SPCC10Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.231SPCC10Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.231.5S45C10Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.232S45C10Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.232.5S45C10Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.233S45C10Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.233.5S45C10Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.234S45C10Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.234.5S45C10Micro Black (Black Coating)
11 Day(s) or more 103.235S45C10Micro Black (Black Coating)

Loading...กำลังโหลด …

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type (Application) Flat Washer Type Flat Washer Material Steel
Surface Treatment Painting / Coating Sales Unit Box/Package Surface Treatment (Detailed) Black Paint

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)