• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

TRI-WING Pan-head Machine Screw [Stainless Steel] EA949DL-42

TRI-WING Pan-head Machine Screw [Stainless Steel] EA949DL-42

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel
・Dim. (mm)…M4 x 10
・Drive…#4
・Qty. per unit…10

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949DL-42

Part Number
EA949DL-42
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949DL-42 in the TRI-WING Pan-head Machine Screw [Stainless Steel] EA949DL-42 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949DL-42 ในชุด TRI-WING Pan-head Machine Screw [Stainless Steel] EA949DL-42

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)