• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Screw Set for Car Interior EA949B-10

Screw Set for Car Interior EA949B-10

【Product Specifications】
・Set details-Type A binding tapping x 3 types, Upset BT x 6 types, Flange BT x 3 types, Hybrid BT x 2 types, Hexagonal nut x M5 and M6, Flat washer x M5 and M6, Spring washer x M5 and M6
・Case dim.-275 x 185 x 28mm

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA949B-10

Part Number
EA949B-10
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
5 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949B-10 in the Screw Set for Car Interior EA949B-10 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)