• กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเบอร์ 038-959200 รบกวนลูกค้าติดต่อที่เบอร์โทร.ชั่วคราว 033-010861-6 หรือ email cs@misumi.co.th ขออภัยในความไม่สะดวก
    If you cannot contact via 038-959200, Please contact temporary phone number 033-010861-6 or email cs@misumi.co.th, we apologize for any inconvenience.

Pan Head special Sems small Screws[Stainless/P=3] EA949AT-45

Pan Head special Sems small Screws[Stainless/P=3] EA949AT-45

【Product Specifications】
・Material …Stainless
・(+) Pan Head
・Sems Variety …P=3(Special Spring Washer +Flat With Washer )
・Easy To Tighten And Superior In Loosening Prevention Capability
・Superior In Its Antirust Capability, And The Possibility Of Biting (c-shaped Deformation) Occurring Is Low
・Size …M4×20
・Qty. Per Unit …12

Part Number

Configured Part Number is shown.

EA949AT-45

Part Number
EA949AT-45
Part NumberVolume DiscountDays to Ship
4 Day(s) or more

Loading...

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949AT-45 in the Pan Head special Sems small Screws[Stainless/P=3] EA949AT-45 series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)