• เนื่องจากวันหยุดประเพณีในประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some Material Supplier's will be holiday during 27 April – 6 May 2019 and it may cause some of made to order product take longer than standard lead time. > click

Pan Head special Sems small Screws[Stainless/P=3] EA949AT-45

Pan Head special Sems small Screws[Stainless/P=3] EA949AT-45

【Product Specifications】
・Material …Stainless
・(+) Pan Head
・Sems Variety …P=3(Special Spring Washer +Flat With Washer )
・Easy To Tighten And Superior In Loosening Prevention Capability
・Superior In Its Antirust Capability, And The Possibility Of Biting (c-shaped Deformation) Occurring Is Low
・Size …M4×20
・Qty. Per Unit …12

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA949AT-45

Part Number
EA949AT-45
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA949AT-45 in the Pan Head special Sems small Screws[Stainless/P=3] EA949AT-45 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949AT-45 ในชุด Pan Head special Sems small Screws[Stainless/P=3] EA949AT-45

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)