• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Louver [Stainless Steel] EA997MA-150

Louver [Stainless Steel] EA997MA-150

【Product Specifications】
・For outdoor
・Material-Body: SUS304, insect screen: SUS316
・Finishing-Hairline
・Applicable pipe ID…146 to 165mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA997MA-150

Part Number
EA997MA-150
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997MA-150 in the Louver [Stainless Steel] EA997MA-150 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997MA-150 ในชุด Louver [Stainless Steel] EA997MA-150

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)