• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

MC Nylon Wheel (with Bearing) EA986WB-130

MC Nylon Wheel (with Bearing) EA986WB-130

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: MC nylonRim: steel
・Heat-proof temperature: -40℃ to 120℃
・Wheel dia. x W…130 x 42mm
・Load…840kg
・Shaft dia.…20mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986WB-130

Part Number
EA986WB-130
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986WB-130 in the MC Nylon Wheel (with Bearing) EA986WB-130 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986WB-130 ในชุด MC Nylon Wheel (with Bearing) EA986WB-130

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)