• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Solid Steel] Wheel EA986SC-250

[Solid Steel] Wheel EA986SC-250

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Solid steel
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Wheel dia. x W…250 x 65mm
・Load…10,000kg
・Shaft dia.…70mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986SC-250

Part Number
EA986SC-250
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986SC-250 in the [Solid Steel] Wheel EA986SC-250 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986SC-250 ในชุด [Solid Steel] Wheel EA986SC-250

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)