• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Steel] Heat-resistant Wheel EA986SB-125

[Steel] Heat-resistant Wheel EA986SB-125

【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Cast steel
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Wheel dia. x Width (mm)…125 x 35
・Load…450kg
・Shaft dia.(mm)…15

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986SB-125

Part Number
EA986SB-125
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986SB-125 in the [Steel] Heat-resistant Wheel EA986SB-125 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986SB-125 ในชุด [Steel] Heat-resistant Wheel EA986SB-125

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)