• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Nylon Wheel (With Bearing) EA986MR-5

Nylon Wheel (With Bearing) EA986MR-5

【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: nylon 6, Rim: nylon
・Heat-proof temperature--25 to 80℃
・Wheel dia. x W…125 x 35mm
・Load…220kg
・Shaft dia.…15mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986MR-5

Part Number
EA986MR-5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986MR-5 in the Nylon Wheel (With Bearing) EA986MR-5 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MR-5 ในชุด Nylon Wheel (With Bearing) EA986MR-5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)