• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Nylon Wheel (With Bearing) EA986MB-10

Nylon Wheel (With Bearing) EA986MB-10

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Nylon 6
・Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…250 x 50mm
・Load…1,000kg
・Shaft dia.…25mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986MB-10

Part Number
EA986MB-10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986MB-10 in the Nylon Wheel (With Bearing) EA986MB-10 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MB-10 ในชุด Nylon Wheel (With Bearing) EA986MB-10

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)