• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Nylon Wheel EA986MA-125

Nylon Wheel EA986MA-125

【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Nylon 6
・Wear-resistant Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…125 x 32mm
・Load…180kg
・Shaft dia.…12mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986MA-125

Part Number
EA986MA-125
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986MA-125 in the Nylon Wheel EA986MA-125 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MA-125 ในชุด Nylon Wheel EA986MA-125

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)