• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Truck Lock EA986K-3

Truck Lock EA986K-3

【Product Specifications】
・Hole pitch-105 x 75 to 80mm
・Plate dim.-140 x 110mm
・Hole dia.-12mm
・Material-Steel
・ON height…255mm
・OFF height…217mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986K-3

Part Number
EA986K-3
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986K-3 in the Truck Lock EA986K-3 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986K-3 ในชุด Truck Lock EA986K-3

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)