• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Twin-wheel Swivel Caster EA986JX-100

Twin-wheel Swivel Caster EA986JX-100

【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Heat-proof temperature--25 to 80℃
・Specification…SwivelWithout brake
・Wheel diameter x Width…100 x (40 x 2)mm
・Load capacity…400kg
・Overall height…145mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986JX-100

Part Number
EA986JX-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986JX-100 in the Twin-wheel Swivel Caster EA986JX-100 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986JX-100 ในชุด Twin-wheel Swivel Caster EA986JX-100

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)