• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Swivel Caster EA986JE-160

Swivel Caster EA986JE-160

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Wheels vary in shape with dim.
・Specification…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width…160 x 50mm
・Load capacity…350kg
・Overall height…202mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986JE-160

Part Number
EA986JE-160
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986JE-160 in the Swivel Caster EA986JE-160 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986JE-160 ในชุด Swivel Caster EA986JE-160

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)