• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Caster EA986JD-100

Caster EA986JD-100

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Wheels vary in shape with dim.
・Specification…Fixed
・Wheel dia. x Width…100 x 40mm
・Load capacity…180kg
・Overall height…130mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986JD-100

Part Number
EA986JD-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986JD-100 in the Caster EA986JD-100 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986JD-100 ในชุด Caster EA986JD-100

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)