• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Swivel Caster EA986JB-160

Swivel Caster EA986JB-160

【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Swivelwithout brake
・Wheel dia. x W…160 x 40mm
・Load capacity…135kg
・Overall height…195mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986JB-160

Part Number
EA986JB-160
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986JB-160 in the Swivel Caster EA986JB-160 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986JB-160 ในชุด Swivel Caster EA986JB-160

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)