• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Swivel Caster (with Brake) EA986HJ-15

Swivel Caster (with Brake) EA986HJ-15

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivelfront brake
・Wheel dia. x Width…250 x 60mm
・Load capacity…850kg
・Overall height…295mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986HJ-15

Part Number
EA986HJ-15
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986HJ-15 in the Swivel Caster (with Brake) EA986HJ-15 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986HJ-15 ในชุด Swivel Caster (with Brake) EA986HJ-15

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)